Mein erster Luftschutzkeller

Foto: Igor Pomerantsev, Jana Kitzlerová, Ostrava - Protimluv, 19.10.2023


Als ich Pomerancevs Buch "Můj první kryt" im Zug in die Hand genommen habe und zu lesen begann, war es, als würde ich ihn durch sein Leben begleiten, berührt, neugierig; und plötzlich fand ich mich in einem noch lebendigen östlichen Mitteleuropa. Er wurde 1948 geboren und doch hat man das Gefühl, er lebt darin, aber nicht in Erinnerungen. Denn er fühlt, was alle die Städte und Orte der Bukowina, die einmal zu Österreich gehörten, heute noch ausstrahlen. Und die verlorene Gegenwart ist plötzlich wieder da. Nach den ersten Seiten scheint sein Buch einfach geschrieben zu sein. Aber hinter den Worten hört man seine Stimme und fühlt sein Herz. Und in seinem Buch, als wäre es ein Marktplatz zum Gespräch, wird die Geschichte wieder lebendig und ich mit ihm in Czernowitz. Danke, Igor Pomerancev, für die Tiefe der Klarheit mit der er den Leser in die Bukovina mitnimmt und sie für ihn entdeckt.
Alena Wagnerová

Když jsem ve vlaku vzala do ruky Pomerancevovu knihu Můj první kryt a začala ji číst, měla jsem pocit, jako bych spisovatele doprovázela jeho životem, dotýkalo se mě to, byla jsem zvědavá; a zničehonic jsem se ocitla v dosud živé východní části střední Evropy. Pomerancev se narodil v roce 1948 a člověk má pocit, že tam stále žije, ale ne ve vzpomínkách. Protože on cítí, co všechna ta města a místa v Bukovině, která kdysi byla součástí Rakouska, dodnes vyzařují. A ztracená tehdejší přítomnost je náhle zpátky. Při četbě prvních stránek má člověk dojem, že je kniha napsaná jednoduše. Za slovy knihy však slyšíme autorův hlas a cítíme jeho srdce. A v jeho knize, jako by to bylo veřejné prostranství k rozhovoru, jeho příběh znovu ožívá a já jsem v Černovicích s ním. Děkuji Igoru Pomerancevovi za jasnost a hloubku, s níž čtenáře bere s sebou do Bukoviny a odhaluje mu ji.
Alena Wagnerová

Z němčiny do češtiny přeložila Magdalena Stulcová 


Více než půlstovku drobných textů rozličného charakteru obsahuje svazek Můj první kryt spisovatele a novináře Igora Pomeranceva. Tato co do ohlasů téměř nepovšimnutá kniha přitom stojí za pozornost hned z několika důvodů. Pokusím se je formulovat.
Recenze Josef Chuchma 16. 4. 2024

 


Igor Pomerancev je básník, esejista a novinář žijící od roku 1995 v Praze. Nyní mu vychází v češtině již druhá kniha Můj první kryt, kterou přeložila Jana Kitzlerová, průvodkyně večera. Ukázky z knihy přečte herec Marek Cisovský. 


Bei einem ihrer Prag Besuche gab ich Alena Wagnerová, das im Herbst 2023 in tschechischer Sprache erschienene Buch von Igor Pomerancev "Můj první kryt" - Mein erster Luftschutzkeller - aus dem Russischen ins Tschechische übersetzt von Jana Kitzlerová, Protimluv, auf die lange Bahnreise von Prag nach Saarbrücken mit.
Milena Findeis, Augnerin

Při jedné z návštěv Aleny Wagnerové v Praze jsem jí na dlouhou cestu z Prahy do Saarbrückenu věnovala knihu Igora Pomeranceva Můj první kryt (Mein ersterLuftschutzkeller). Kniha vyšla v češtině v nakladatelství Protimluv na podzim 2023 v překladu Jany Kitzlerové. Milena FindeisAugnerin

Präsentation "Můj první kryt" (Mein erster Luftschutzkeller) von Igor Pomerantsev in tschechischer Sprache mit der Übersetzerin aus dem Russischen Jana Kitzlerová moderiert von Jiří Macháček.  Begleitet von jiddische Liedern der Sängerin Barbora Jirásková.
16.1.2024 / 19 Uhr / Buchhandlung, Café Božská Lahvice, Bílkova 122/6, Praha 1 – Josefov

Ein Bilderbogen mit dem Dichter Igor Pomerantsev